Klimatskåp, Klimatkammare, Klimatrum, Tempskåp, Värmeskåp, Saltspray, Industriugnar, Värmepumpar, UV-provning, Chocktest, Simulationsanläggning


FÖRSÄLJNING / SERVICE / KALIBRERING

Klimatskåp, Klimatkammare, Tempskåp, Värmeskåp, Saltspray, Industriugnar, Värmepumpar

LA TestTechnik AB är ett serviceföretag som är specialiserat på simulationsanläggningar vad gäller kyla, värme, korrosion, ljus och klimat.
Vi står till tjänst med försäljning, service, utbildning och kalibrering.

Vi har många års erfarenhet och är certifierade hos Incert och ackrediterade hos Swedac.

Vi representerar, som auktoriserat företag b.la Weiss Technik med service, montering, utbildning och kalibrering av klimat-mobila luftkond.system.
Vötsch: klimatskåp, tempskåp, vibrationsskåp m m.

SAMARBETSPARTNERS:

- Klimatskåp, tempskåp, vibrationsskåp m m
- Ugnar
- Industriugnar
- Kompaktaggregat

 

klimatskåp, klimatkammare, klimatrum, tempskåp, värmeskåp, saltspray, industriugnar, värmepumpar, uv-provning, chocktest, simulationsanläggning, klimat, korrosion, ljus, kyla, värme

 

LA TestTechnik AB
Dämsjövägen 24, 443 72 GRÅBO
Tel 0302-146 97 Fax 0302-146 97
E-post: la.testtechnik@tele2.se

ADMIN