Klimatskåp, Klimatkammare, Klimatrum, Tempskåp, Värmeskåp, Saltspray, Industriugnar, Värmepumpar, UV-provning, Chocktest, Simulationsanläggning


FÖRSÄLJNING / SERVICE / KALIBRERING

Klimatskåp, Klimatkammare, Tempskåp, Värmeskåp, Saltspray, Industriugnar, Värmepumpar

Ett litet urval av de produkter som LA TestTechnik marknadsför:

  • Mobila klimat-tempsystem
  • Klimatskåp
  • Klimatkammare.
  • Konstantrum temp/fukt.
  • Kyl/frysrum.
  • Kyla/Värme provskåp.
  • Värmepumpar.
  • UV-Provning.
  • Industriugnar
  • Kompaktaggregat

 

 

LA TestTechnik AB
Dämsjövägen 24, 443 72 GRÅBO
Tel 0302-146 97 Fax 0302-146 97
E-post: la.testtechnik@tele2.se